Welcome to WordPress. This is your first post. Edit or delete it, then start writing!

Program

Talare

Ulrica Dyrke
Ulrica Dyrke

Jurist med fokus på frågor kopplade till offentlig upphandling, konkurrens och offentlig marknad.

Tuija Kivistö Ivarsson
Tuija Kivistö Ivarsson

Arbetsgivarpolitisk expert och samordnare av den kommande avtalsrörelsen med 133 kollektivavtal. Ansvarar även för att processer och samverkan fungerar inom Almega och med Svenskt Näringsliv. Driver även utvecklingsprojekt inom ett jämställt arbetsliv och framtidens ledarskap.

Thomas Lansing
Thomas Lansing

Arbetsrättsexpert med 20 års erfarenhets av arbetsrättsliga frågor och kollektivavtalsförhandlingar som förhandlare i olika arbetsgivarförbund.

Susanne Svärd Elfström
Susanne Svärd Elfström

Arbetsrättsjurist och förhandlare med lång erfarenhet av arbetsrätt, förhandlingar och ledarskap inom flera olika branscher och avtalsområden i arbetsgivarorganisationer, företag och myndighet. Arbetar idag också med EU-arbetsmarknadspolitiska frågor där stort fokus läggs på den svenska arbetsmarknadsmodellen i EU-perspektivet.

Stefan Lennström
Stefan Lennström

Arbetsrättsexpert och avtalsansvarig för Fastighets-arbetsgivarna inom Tjänsteförbunden.

Stefan Koskinen
Stefan Koskinen

Arbetsgivarpolitisk chef och förbundsdirektör på Almega. Stefan har sedan våren 2019 deltagit i det innersta förhandlingsrummet i LAS-förhandlingarna mellan Svenskt Näringsliv och LO och PTK. Han har även under våren deltagit i överläggningarna med statssekreterarna för arbetsmarknads-, utbildnings- och finansdepartementet om de lagtekniska utformningarna av LAS och omställningsreformen.

Sophie Thörne
Sophie Thörne

Arbetsrättsjurist med lång erfarenhet av arbetsrätt, rådgivning och domstolsprocesser. Många år som chef med fokus på arbetsrätt och kollektivavtal, arbetsmiljö, diskriminering, verksamhets­utveckling och den svenska arbetsmarknadsmodellen i ett EU-perspektiv.

Rebecca Henriques
Rebecca Henriques

Arbetsrättsjurist och förhandlare på Almega Kompetensföretagen med 10 års erfarenhet av förhandlingar och arbetsrätt på flera tunga avtalsområden. Rebecca har även det senaste decenniet svarat på arbetsrättsliga frågor i tidskriften iusbäraren som ges ut av Juridiska Föreningen vid Stockholms universitet.

Per Hammar
Per Hammar

Näringspolitisk expert med inriktning kompetensförsörjning och integration. Inom ramen för omställningsstudiestödet samordnar Per Almegas påverkansarbete för ett utbud av reguljära och privata utbildningar som möter tjänsteföretagens behov av kompetens.

Patrick Joyce
Patrick Joyce

Chefsekonom med ansvar för analyser av det ekonomiska läget i Sverige och hur detta påverkar tillväxt och jobb inom tjänstesektorns olika branscher. Tidigare analytiker och rådgivare för ekonomisk politik, arbetsmarknadsfrågor och skatter inom Regeringskansliet och riksdagen.

Nils Bergh
Nils Bergh

Arbetsrättsjurist  med femton års erfarenhet av arbetsrätt och affärsjuridik, både från advokatbyrå och arbetsgivar­organisationer.

Mia Fransson
Mia Fransson

Arbetsrättsjurist med ett stort intresse för företagande och lång erfarenhet av rådgivning och domstolsprocesser. Fokus ligger på frågor som inkludering, likabehandling och internationell arbetsrätt.

Martin Rydhem
Martin Rydhem

Arbetsrättsexpert med lång erfarenhet av pensions- och försäkringsfrågor inom såväl lag som kollektivavtal.

Malin Ledin
Malin Ledin

Arbetsrättsexpert med många års erfarenhet av brett HR-arbete och att arbeta som chef och ledare inom det privata näringslivet.

Lina Cronebäck
Lina Cronebäck

Arbetsrättsjurist med lång erfarenhet av arbetsrätt, rådgivning och domstolsprocesser.

Josefin Landfeldt
Josefin Landfeldt

Senior arbetsmarknadsanalytiker på Trygghetsrådet TRR

Jonas Stålnacke
Jonas Stålnacke

Arbetsrättsjurist med över 30 års erfarenhet av arbete i domstol inom just arbetsrätt. Stöttar framförallt Almegas medlems­företag i olika typer av tvisteärenden.

Einar Humlin
Einar Humlin

Förhandlingschef och expert på arbetsrätt, lön, pensioner, kollektivavtal, förhandlingsstrategi m m. Lång erfarenhet av strategisk rådgivning och arbete nära företagsledningar i stora företag i många branscher. Föreläsare på Stockholms Universitet i svenska modellen och lönebildning samt arbetsmarknadskunskap och management.

David Wästberg
David Wästberg

Näringspolitisk expert med nästan 30 års erfarenhet av politisk påverkan och opinionsbildning med fokus på EU-frågor och bevakning av det som händer i Bryssel.

Caroline Söder
Caroline Söder

VD på Trygghetsfonden TSL

Anna Paulsson
Anna Paulsson

Arbetsrättsjurist och regionchef med ett stort intresse för näringslivsfrågor och företagande. Mer än tjugo års erfarenhet av arbetsrätt, rådgivning, förhandling och ledarskap inom flera olika sektorer, branscher och avtalsområden i olika arbetsgivarorganisationer och förbund.  

Moderator

Linda Syrén
Linda Syrén

Marknadschef med 20 års erfarenhet av ledarskap, försäljning, marknad och affärs­utveckling i medlemsstyrda organisationer. Erfaren moderator – allt från galor i stadshuset till debatter i Almedalen.