Starta året med Almegadagen

Almegadagen är Almegas största digitala utbildningsevent där du som vd, chef eller HR-medarbetare rustar dig inför 2023.

Missade du livesändningen kan du nu lösa tillgång till att ta del av hela programmet i efterhand!

Börja året starkt med insikter och kunskap som rustar dig för 2023. Hela programmet och talarna ser du längre ner på denna sida.


Pris och information:
1895 kr ex moms för medlemmar / 4900kr ex moms för icke-medlemmar.

Du har tillgång till inspelningen i 4 veckor från det att du anmäler dig. Du har inte möjlighet att ställa frågor i livechatten eftersom detta är en inspelad version. Information om hur du får tillgång till inspelningen får du i bokningsbekräftelsen som du får direkt efter det att du anmält dig. 


Årets tema – Sverige i världen

Almegadagen är Almegas största digitala utbildningsevent där du som vd, chef eller HR-medarbetare rustar dig inför 2023. Tillsammans med några av Sveriges främsta experter går vi igenom viktiga uppdateringar kring både arbetsrätt, arbetsmiljö och näringspolitik. På agendan står bland annat hur arbetsrätten påverkas av omvärldsläget, hur det har gått med omställningsstödet (TRR/TSL) och det ekonomiska läget i tjänstesektorn.

En nyhet för i år är möjlighet till fördjupning i utvalda ämnen, med hjälp av två digitala scener och att kunna ställa frågor till våra experter i en livechatt.

Livesändningen gick av stapeln den 30 november 2022 men du kan fortfarande ta del av allt innehåll i efterhand.

PlatsLivesändning
Datum30 november 2022
Pris (medlem)1895 kr ex moms per person
Pris (Icke-medlem)4900 kr ex moms per person
Titta i efterhandDu som anmält dig kommer att få tillgång till en inspelning av dagen i efterhand, detta skickas ut till dig omkring 1-2 veckor efter eventet har ägt rum.

Program

Klicka på rubrikerna nedan för att få mer information om innehållet.

 

Studio 1

Talare: Linda Syrén

Årets moderator introducerar dagen i korthet

Talare: Patrick Joyce, Ulrica Dyrke

Almegas chefsekonom analyserar det ekonomiska läget i Sverige och hur detta påverkar tillväxt och jobb inom tjänstesektorns olika branscher

Talare: Sophie Thörne, Rebecca Henriques

Ett paket av förändringar inom arbetsrätten startar 1 oktober. Nya LAS-regler införs och Huvudavtalen mellan Svenskt Näringsliv och LO och PTK börjar samtidigt att gälla. Vilka förändringar blir det i praktiken för företagen? Under den här timmen får du träffa våra förhandlare och jurister som har koll på nyheterna i LAS och på Huvudavtalet. De kommer att ta upp några viktiga frågor och belysa vad regeländringarna innebär i praktiken för arbetsgivare

Talare: Per Hammar, Stefan Koskinen, Caroline Söder, Josefin Landfeldt

Vad kan branscher och företag göra för att locka nya medarbetare som vill ställa om till tjänstesektorn. Vi samtalar med de två stora omställningsorganisationerna som får huvudrollen för individer som vill ställa om mitt i yrkeslivet. Caroline Söder vd på Trygghetsfonden TSL och Josefin Landfeldt, Senior arbetsmarknadsanalytiker på Trygghetsrådet TRR

Talare: Jonas Stålnacke, Malin Ledin, Susanne Svärd Elfström

Vi kommer bland annat att ta upp vad som är aktuellt på arbetsmiljöområdet, nya regler om etableringsjobb samt ett EU-direktiv om balans som införts i den svenska lagstiftningen

Talare: Mia Fransson, Anna Paulsson, Martin Rydhem

Vi har en digital och global arbetsmarknad idag och det är lätt att tro att det inte spelar någon roll att anställda arbetar i och från ett annat land när det ändå jobbar i en app för sin arbetsgivare i Sverige. Det har hänt mycket i det moderna arbetslivet – lagar och regler har inte alltid hängt med i den snabba utvecklingen. Under detta pass reder vi ut vad som måste utredas innan en anställd arbetar från ett annat land och ger tips på vad ett tilläggsavtal bör innehålla och varför.

Studio 2

Talare: David Wästberg, Susanne Svärd Elfström

Efter årsskiftet tar Sverige över ordförandeskapet i EU. Betydelsen av EU är stor, inte minst då den är vår största exportmarknad. EU:s roll som lagstiftare är väl i nivå med den svenska riksdagen. Oavsett vad man tycker om det så är Sverige ekonomiskt, rättsligt och politiskt en integrerad del av EU och över hälften av alla lagar och regler i Sverige har sitt ursprung i EU. Vi går även igenom aktuella förslag från EU som påverkas oss i Sverige.

Talare: Tuija Kivistö Ivarsson, Einar Humlin

Vi delar med oss av våra erfarenheter om hur du skapar en professionell löneprocess. Du får veta hur den svenska modellen fungerar och hur innehållet i löneavtalen på bästa sätt implementeras för att skapa ett värde i ditt företag. Vi delar även med oss av riktigt bra argument och handfasta råd till genomförandet av lönesamtalen.

Talare: Lina Cronebäck, Mia Fransson, Sophie Thörne

Vad säger forskningen om lärdomar från distansarbete under covid-19-pandemin, hur kan du tänka kring frågor om tillit, delaktighet och ledarskap på jobbet? Vilka effekter har olika typer av arbetssätt och hur kan chef leda i framtiden efter det nya normala och med AI.

Talare: Jonas Stålnacke, Thomas Lansing

Vi tar upp domar från AD om bland annat omplacering i samband med arbetsbrist och förläggning av föräldraledighet. Vi tar också upp intressanta domar från EU-domstolen som påverkar den svenska arbetsmarknaden.

Talare

Ulrica Dyrke
Ulrica Dyrke

Jurist med fokus på frågor kopplade till offentlig upphandling, konkurrens och offentlig marknad.

Tuija Kivistö Ivarsson
Tuija Kivistö Ivarsson

Arbetsgivarpolitisk expert och samordnare av den kommande avtalsrörelsen med 133 kollektivavtal. Ansvarar även för att processer och samverkan fungerar inom Almega och med Svenskt Näringsliv. Driver även utvecklingsprojekt inom ett jämställt arbetsliv och framtidens ledarskap.

Thomas Lansing
Thomas Lansing

Arbetsrättsexpert med 20 års erfarenhets av arbetsrättsliga frågor och kollektivavtalsförhandlingar som förhandlare i olika arbetsgivarförbund.

Susanne Svärd Elfström
Susanne Svärd Elfström

Arbetsrättsjurist och förhandlare med lång erfarenhet av arbetsrätt, förhandlingar och ledarskap inom flera olika branscher och avtalsområden i arbetsgivarorganisationer, företag och myndighet. Arbetar idag också med EU-arbetsmarknadspolitiska frågor där stort fokus läggs på den svenska arbetsmarknadsmodellen i EU-perspektivet.

Stefan Lennström
Stefan Lennström

Arbetsrättsexpert och avtalsansvarig för Fastighets-arbetsgivarna inom Tjänsteförbunden.

Stefan Koskinen
Stefan Koskinen

Arbetsgivarpolitisk chef och förbundsdirektör på Almega. Stefan har sedan våren 2019 deltagit i det innersta förhandlingsrummet i LAS-förhandlingarna mellan Svenskt Näringsliv och LO och PTK. Han har även under våren deltagit i överläggningarna med statssekreterarna för arbetsmarknads-, utbildnings- och finansdepartementet om de lagtekniska utformningarna av LAS och omställningsreformen.

Sophie Thörne
Sophie Thörne

Arbetsrättsjurist med lång erfarenhet av arbetsrätt, rådgivning och domstolsprocesser. Många år som chef med fokus på arbetsrätt och kollektivavtal, arbetsmiljö, diskriminering, verksamhets­utveckling och den svenska arbetsmarknadsmodellen i ett EU-perspektiv.

Rebecca Henriques
Rebecca Henriques

Arbetsrättsjurist och förhandlare på Almega Kompetensföretagen med 10 års erfarenhet av förhandlingar och arbetsrätt på flera tunga avtalsområden. Rebecca har även det senaste decenniet svarat på arbetsrättsliga frågor i tidskriften iusbäraren som ges ut av Juridiska Föreningen vid Stockholms universitet.

Per Hammar
Per Hammar

Näringspolitisk expert med inriktning kompetensförsörjning och integration. Inom ramen för omställningsstudiestödet samordnar Per Almegas påverkansarbete för ett utbud av reguljära och privata utbildningar som möter tjänsteföretagens behov av kompetens.

Patrick Joyce
Patrick Joyce

Chefsekonom med ansvar för analyser av det ekonomiska läget i Sverige och hur detta påverkar tillväxt och jobb inom tjänstesektorns olika branscher. Tidigare analytiker och rådgivare för ekonomisk politik, arbetsmarknadsfrågor och skatter inom Regeringskansliet och riksdagen.

Nils Bergh
Nils Bergh

Arbetsrättsjurist  med femton års erfarenhet av arbetsrätt och affärsjuridik, både från advokatbyrå och arbetsgivar­organisationer.

Mia Fransson
Mia Fransson

Arbetsrättsjurist med ett stort intresse för företagande och lång erfarenhet av rådgivning och domstolsprocesser. Fokus ligger på frågor som inkludering, likabehandling och internationell arbetsrätt.

Martin Rydhem
Martin Rydhem

Arbetsrättsexpert med lång erfarenhet av pensions- och försäkringsfrågor inom såväl lag som kollektivavtal.

Malin Ledin
Malin Ledin

Arbetsrättsexpert med många års erfarenhet av brett HR-arbete och att arbeta som chef och ledare inom det privata näringslivet.

Lina Cronebäck
Lina Cronebäck

Arbetsrättsjurist med lång erfarenhet av arbetsrätt, rådgivning och domstolsprocesser.

Josefin Landfeldt
Josefin Landfeldt

Senior arbetsmarknadsanalytiker på Trygghetsrådet TRR

Jonas Stålnacke
Jonas Stålnacke

Arbetsrättsjurist med över 30 års erfarenhet av arbete i domstol inom just arbetsrätt. Stöttar framförallt Almegas medlems­företag i olika typer av tvisteärenden.

Einar Humlin
Einar Humlin

Förhandlingschef och expert på arbetsrätt, lön, pensioner, kollektivavtal, förhandlingsstrategi m m. Lång erfarenhet av strategisk rådgivning och arbete nära företagsledningar i stora företag i många branscher. Föreläsare på Stockholms Universitet i svenska modellen och lönebildning samt arbetsmarknadskunskap och management.

David Wästberg
David Wästberg

Näringspolitisk expert med nästan 30 års erfarenhet av politisk påverkan och opinionsbildning med fokus på EU-frågor och bevakning av det som händer i Bryssel.

Caroline Söder
Caroline Söder

VD på Trygghetsfonden TSL

Anna Paulsson
Anna Paulsson

Arbetsrättsjurist och regionchef med ett stort intresse för näringslivsfrågor och företagande. Mer än tjugo års erfarenhet av arbetsrätt, rådgivning, förhandling och ledarskap inom flera olika sektorer, branscher och avtalsområden i olika arbetsgivarorganisationer och förbund.  

Moderator

Linda Syrén
Linda Syrén

Marknadschef med 20 års erfarenhet av ledarskap, försäljning, marknad och affärs­utveckling i medlemsstyrda organisationer. Erfaren moderator – allt från galor i stadshuset till debatter i Almedalen.